Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania- UNTRR informeaza ca Spania a interzis efectuarea odihnei saptamanale normale in cabina, fapt prevazut in modificarea regulamentului privind transporturile, ROTT, care a fost publicata in jurnalul oficial spaniol din 20.02.2019.
Prevederile privind interzicerea efectuarii odihnei saptamanale normale in cabina intra in vigoare in Spania astazi, 21.02.2019.

Deoarece nu s-a prevazut o infractiune speciala, efectuarea repausului saptamanal normal in cabina va fi considerata ca fiind repaus saptamanal necorespunzator, iar amenda va fi de 2000 euro.

Conform REGULAMENTULUI (CE) NR. 561/2006 din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere:

"perioada de repaus saptamanal redusa": orice perioada de repaus de mai putin de patruzeci si cinci de ore, care poate fi redusa la minimum douazeci si patru de ore consecutive.