Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDARP) a lansat licitatia pentru achizitia unui numar 56 autobuze electrice si a 19 statii de incarcare destinate municipalitatilor din Brasov si Timisoara. 

Potrivit anuntului publicat pe platforma de achizitii publice SICAP, valoarea totala a contractului este de 184,5 milioane de lei.

Contractul este impartit in doua loturi:

Lotul 1 - Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses pentru Municipiul Brasov:
- 12 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses,
- 4 statii de incarcare rapida,
- 12 statii de incarcare lenta.

Lotul 2 - Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses pentru Municipiul Timisoara:
- 44 autobuze electrice de circa 18 m destinate transportului public urban de calatori in relief de ses,
- 15 de statii de incarcare rapida,
- 44 de statii de incarcare lenta. 

Valoarea estimata a lotului 1 este de 39,5 milioane de lei, iar a lotului 2, de 145 mil. lei, contractul urmand a fi finantat din fonduri europene obtinute prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3, in conformitate cu acordul de parteneriat si a protocolului de asociere dintre UAT (Unitati Administrativ Teritoriale) si MDARP.

Potrivit MDRAP, atribuirea contractului se va face in functie de urmatoarele criterii: 

  • Consumul de energie electrica pentru tractiune - 7 puncte; 
  • Perioada de garantie extinsa  - 6 puncte; 
  • Numar suplimentar calatori transportati in picioare - 3,5 puncte; 
  • Numar suplimentar calatori transportati pe scaune - 3,5 puncte 
  • Pretul - 80 puncte

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
este data de 10 aprilie 2019.

Potrivit MDRAP, procedura de achizitie este initiata sub incidenta clauzei suspensive, in sensul ca incheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnarii contractului de finantare, respectiv alocarea/obtinerea fondurilor necesare. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 12 luni. in cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.