Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii - ANCOM intentioneaza sa achizitioneze 14 autoturisme cu sistem de propulsie plug-in hibrid, in cadrul unei licitatii organizate in luna aprilie.

Valoarea contractului este de 1,9 milioane de lei (fara TVA), acesta urmand a fi finatat prin „Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2017–2019” - Rabla Plus.

In criteriul de atribuire, perioada de garantie ofertata are o pondere de 20%, iar pretul, de 80%.

Garantia de participare a ofertantilor este in cuantum de 19.166 de lei.

Potrivit anuntului publicat pe platforma de achizitii publice, SICAP, durata contractului este de 180 de zile.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 aprilie 2019.

In situatia in care, ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul prevazut, punctajul rezultat al ofertelor clasate pe primul loc este egal, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. in situatia in care, egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, caz in care contractul de furnizare va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.