Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz a anuntat organizarea unei licitatii pentru acizitia serviciilor de asigurare RCA si Casco destinate parcului auto propriu. Valoarea totala estimata a contractului este de 2,8 milioane de lei.

Potrivit anuntului publicat pe platforma de achizitii publice SICAP, contractul va fi impartit in doua loturi, criteriul de atribuire fiind pretul.

- Lotul nr. 1 — Servicii de asigurare facultativa pentru avarii si furt tip Casco, cu o valoare estimata de 1,2 milioane de lei

- Lotul nr. 2 — Servicii de asigurare de raspundere civila obligatorie, cu o valoare estimata de 1,6 milioane de lei.

Durata contractului este de 12 luni.

Pentru a participa la selectie, societatea de asigurari trebuie sa inregistreze o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2015, 2016, 2017 de minimum 2,4 mil. lei pentru lotul 1 (Servicii de asigurare auto Casco) si de minimum 3,2 milioane de lei pentru lotul 2 (servicii de asigurare auto RCA)

Totodata, ofertantul trebuie sa prezinte o lista a principalelor prestari de servicii de asigurare din ultimii 3 ani, a caror valoare insumata sa fie de minimum 1,2 milioane de lei pentru lotul 1 si de minimum 1,6 milioane de lei pentru lotul 2.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 martie 2019.

Potrivit Romgaz, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.

Romgaz are o flota de aproximativ 800 de mijloacele de transport si utilajele. in acest an intentioneaza sa-si reinnoiasca parcul auto cu 114 utilitare 4x4.