Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat anuntul de licitatie pentru realizarea Studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie, destinate drumului expres Craiova Tg. Jiu.

Valoarea contractului este de aproximativ 20 de milioane de lei, in criteriul de atribuire pretul avand o pondere de numai 40%. in restul de 60% sunt cuprinse experienta specialistilor companiilor ofertante, metodologia folosita la restarea serviciilor si modul de planificare a lucrarilor.

Contractul prevede prestarea urmatoarelor tipuri de servicii si elaborarea urmatoarelor documente:

  • Realizarea Studiului de fezabilitate,
  • Intocmirea documentatiei suport si de asistenta solicitata pentru depunerea si sustinerea aplicatiei de finantare,
  • Realizarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire (PAC) si asistenta tehnica pana la obtinerea autorizatiei de constructie de catre beneficiar
  • Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE),
  • Documentatia de atribuire a contractului de lucrari,
  • Asistenta tehnica acordata beneficiarului in perioada derularii procedurii de achizitie publica pentru executia lucrarilor.

Durata contractului este de 24 de luni.

Potrivit anuntuluide participare publicat în SICAP, "Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata cistigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica, in cuantum de 4.039.462,80 lei (fara TVA), valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara suma provizionata)".

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
este data de 3 mai 2019.

CNAIR arata ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea sau aprobarea finantarii din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. 

In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea sau aprobarea finantarii serviciilor din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, contractul nu va fi incheiat. 

Cu toate acestea, CNAIR estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestrul II al acestui an. Cererea de finantare a fost trimisa Comisiei Europene in februarie 2019.