Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii rutiere (CNAIR) organizeaza, la finalul lunii martie, licitatia pentru alegerea constructorului soselei de centura a municipiului Medias.

Potrivit anuntului de participare publicat in SICAP, obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia soselei de centura a municipiului Medias, valoarea totala estimata a investitiei (fara TVA) fiind de 125,7 milioane de lei, din cae valoarea lucrarilor - 124,4 mil. lei, iar valoarea serviciilor de proiectare: 1,3 mil. lei.

Atribuirea contractului se va face in functie de o serie de criterii precum: 

  • Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri - 8 puncte
  • Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect - 10 puncte
  • Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada suplimentara de garantie a lucrarilor (pana la 84 luni) - 14 puncte
  • Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri - 8 puncte
  • Pretul - 60 puncte

Durata contractului este de 30 de luni, din care 6 luni perioada de proiectare care include proiectul pentru autorizatia de construire si 24 luni perioada de executie.
Perioada de garantie este de minim 36 de luni.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani, la nivelul a maxim 5 contracte de lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres, in valoare cumulata de cel putin 62.200.000 lei (fara TVA). Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate, insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 martie 2019.

Procedura de atribuire este initiata sub incidenta unei clauze suspensive: „Procedura va fi anulata in cazul in care pana la data semnarii contractului nu vor fi asigurate creditele de angajament necesare prin actualizarea/revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HG nr. 1638/7.10.2004 si inscrierea acestora in programul de investitii anual, anexa la legea bugetului de stat”.