Primaria Municipiului Craiova intentioneaza sa achizitioneze, prin licitatie, un numar de 46 autobuze electrice, valoarea fiind finantat din fonduri europene.

Prin HCL nr. 86 din 28 februarie 2019 a fost aprobat Studiul de oportunitate privind innoirea parcului de vehicule de transport public urban pentru Municipiul Craiova. 

Contractul de achizitie publica vizeaza achizitionarea a 46 autobuze electrice noi de calatori, 46 statii de incarcare lenta si 11 statii de incarcare rapida, pentru care autoritatea contractanta a solicitat finantare nerambursabila, in cadrul a doua cereri de finantare, pentru doua proiecte:

Lotul 1 – Achizitie 16 bucati de autobuze cu sistem de propulsie electric, cu lungimea de circa 18 m, 16 statii de incarcare lenta si 4 statii de incarcare rapida in cadrul proiectului „Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public cu autobuzul in municipiul Craiova MOTRIC-A”. Valoarea contractului este de 57,5 milioane de lei.

Lotul 2 – Achizitie 30 bucati autobuze cu sistem de propulsie electric cu lungime de circa 12 m, 30 statii de incarcare lenta si 7 statii de incarcare rapida in cadrul proiectului „Innoirea parcului de vehicule de trasport – Achizitia de autobuze noi – Faza 1". Valoarea contractului este de 77,6 milioane de lei

Criteriile de atribuire cuprind: 

  • Perioada de garantie extinsa - 6 puncte; 
  • Consumul de energie electrica pentru tractiune - 7 puncte;
  • Numar suplimentar calator transportati - 7 puncte;
  • Pretul - 80 puncte.

Potrivit anuntului de participare publicat pe platforma de achizitii, SICAP, durata contractului este de 15 luni.

Potrivit autoritatii contractante, ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare (transport de calatori electric) la nivelul a cel putin un contract.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 14 august 2019.

In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu „punctaje egale”, modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare „Pretul ofertei” caruia i-a fost alocata ponderea cea mai mare. in cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.