Autoritatea Rutiera Romana – ARR, anunta intr-un Comunicat dat publicitatii la sfarsitul lunii noiembrie ca pana la acea data, operatorii de transport au transmis catre ARR, in format electronic un numar de 317 dosare de restituire a accizei.

Conform ARR, procedurile privind comunicarea plafonului pentru anul 2018, in suma de 10 milioane de lei si incheierea Protocolului avand ca obiect eligibilitatea fiscala a operatorilor de transport s-au finalizat la data de 22.11.2018.

De la semnarea Protocolului, ARR a analizat 149 de cereri de restituire a accizei, pentru care s-au emis 143 de decizii de aprobare si 6 decizii de respingere, reprezentand un procent de aproximativ 45% din dosarele depuse si care deja au fost trimise Ministerului Finantelor Publice in vederea efectuarii platilor sumelor aprobate.

ARR mentioneaza ca dosarele depuse de catre operatorii de transport in sistemul informatic pentru care nu s-au emis inca decizii se afla in termenul legal de solutionare, respectiv 35 de zile lucratoare de la data comunicarii plafonului de catre Ministerul Finantelor Publice.

ARR, in termenul legal va analiza si va emite decizii pentru diferenta de 168 de dosare depuse de catre operatorii de transport.