Primaria Municipiului Targu Mures intentioneaza sa achizitioneze 38 autobuze cu podea joasa in leasing financiar cu o durata de 3 ani.

Potrivit anuntului de participare publicat pe platforma de achizitii publice SICAP, valoarea contractului este de 42,7 milioane de lei, cu un avans de 10% si o valoare reziduala de 1%, rata dobanzii fiind fixa pe toata durata de leasing. Valoarea ratelor va include taxele de inmatriculare si asigurarile pe primul an. 

La atribuirea contractului, pretul va avea o pondere de 75%.

Durata contractului este de 48 luni de la data semnarii lui, iar termenul de livrare, de 12 luni de la emiterea comenzii ferme din partea achizitorului. Garantia autobuzelor este de minimum 24 luni de la receptia acestora. 

Pentru selectia ofertantilor, autoritatea contractanta a stabilit ca cerinta minima realizarea unei medii a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de cel putin 38,8 milioane de lei.

Totodata, ofertantii trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 3 ani, au furnizat produse similare (produse similare comparabile cu cele care fac obiectul contractului), a caror valoare cumulata este de minim 38, 8 milioane de lei, la nivelul a cel putin un contract sau la nivelul mai multor contracte. 

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 8 aprilie 2019.

Pentru ofertele clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.