In Monitorul Oficial nr. 797/2018 a fost publicata Hotararea nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului.

Personalul autoritatilor si institutiilor publice, delegat sau detasat in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors, cu urmatoarele mijloace de transport:
- cu avionul, pe orice distanta, clasa economica sau cursa low-cost, cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
- cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;
- cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;
- cu mijloace de transport auto si transport in comun;
- cu mijloace de transport auto ale autoritatilor sau institutiilor  publice, daca acestea au asemenea posibilitati, cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
- cu autoturismul aflat in proprietatea sau folosinta angajatului.

Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit sau cusetei este permisa numai in cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km. Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferata dupa tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanta, persoana care exercita functia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director si adjunct al acestora, precum si cea care indeplineste alta functie asimilata acestora. Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj se includ in cheltuielile de transport care se deconteaza.

Deplasarea cu autoturismul se poate face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, atat pentru persoana delegata sau detasata in proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul, cat si pentru persoanele din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice care se deplaseaza impreuna cu aceasta. in acest caz, persoana delegata sau detasata in proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta. Documentele justificative emise pe perioada deplasarii vor fi avute in vedere numai pentru stabilirea pretului carburantului.

In cazul in care conditiile de transport permit ca persoana detasata sau persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca sa se inapoieze zilnic in localitatea de domiciliu, dupa terminarea programului de lucru, din localitatea unde este detasata sau delegata, ordonatorul de credite poate aproba, la solicitarea acesteia, decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, daca cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decat cele pentru plata alocatiei zilnice de delegare sau a indemnizatiei de detasare si cazarii si daca prin aceasta nu se afecteaza bunul mers al activitatii la locul detasarii sau delegarii. in aceasta situatie nu se acorda indemnizatia de detasare sau alocatia zilnica de delegare.

Alte cheltuieli de transport decontate

- cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat in regim de taxi sau car sharing, in intervalul in care serviciile de transport public in comun nu sunt disponibile;

- cheltuielile de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloacele de transport in comun, dus-intors, pe distanta dintre gara, aerogara, autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat in regim de taxi sau car sharing, in intervalul in care serviciile de transport public in comun nu sunt disponibile;

- cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport in comun, pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii;

- taxele pentru trecerea podurilor;

- taxele de traversare cu bacul;

- taxele de aeroport, gara, autogara sau port;

- alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Cheltuielile de transport se deconteaza si in urmatoarele cazuri:

- persoana este chemata, inainte de terminarea misiunii, din localitatea unde este delegata sau detasata;

- persoana intrerupe delegarea sau detasarea si se inapoiaza in localitatea in care se afla locul permanent de munca, din cauza incapacitatii temporare de munca, dovedita cu certificat medical.

Cheltuieli care nu se deconteaza

- taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;

- cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de catre autoritatea sau institutia publica, transportul gratuit in interesul serviciului;

- cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana, dupa terminarea delegarii sau detasarii, a ramas sa isi efectueze concediul de odihna sau pentru alte motive personale;

- cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana detasata sau delegata intrerupe perioada pentru care a fost detasata sau delegata, pentru motive personale.

Transport in interesul serviciului

Personalul autoritatilor si institutiilor publice incadrat pe functii pentru care, prin fisa postului, are stabilite sarcini care necesita deplasari frecvente cu mijloace de transport in comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea.

Decontarea acestor cheltuieli de transport se efectueaza de regula lunar, pe baza unei note aprobate de ordonatorul de credite, in care trebuie sa se specifice mijloacele de transport utilizate si cheltuielile efectuate, insotita de documente justificative.

Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe baza de abonament se poate face numai cu aprobarea ordonatorului de credite, pe baza de fundamentari din care sa rezulte ca acest sistem este mai economic decat decontarea calatoriilor individuale. Decontarea este permisa numai pentru transportul in interesul serviciului, nu si pentru deplasarile personalului de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu.