Soferul prejudiciat intr-un accident auto, inainteaza cererea de despagubire RCA, in cazul unui contract cu decontare directe, propriului asigurator, iar in lipsa acesteia, asiguratorului RCA al partii vinovate. Daca aceasta nu are incheiat un contract RCA sau daca ramane neidentificata, atunci cererea de despagubire va fi trimisa catre BAAR.

In Legea RCA (132/2017) nu se specifica un anumit termen in care trebuie depusa cererea de despagubire, insa intr-o astfel de situatie se are in vedere termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil, care in cazul RCA este de 3 ani de la data producerii evenimentului.

Despagubirile se acorda in cuantum egal cu intinderea prejudiciului pana la limita maxima de raspundere a asiguratorului RCA care este egala cu cea mai mare valoare dintre limita de raspundere prevazuta in legislatia aplicabila si cea prevazuta in contractul RCA. Cu alte cuvinte, societatile de asigurare pot oferi limite de despagubiri mai mari decat minimul impus prin legislatie. 

La cerea pagubitului, valoarea maxima de despagubire se comunica in termen de 7 zile calendaristice.

 In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori decesului, despagubirile se acorda atat pentru persoanele aflate in afara vehiculului care a produs accidentul, cat si pentru persoanele aflate in acel vehicul, cu exceptia conducatorului vehiculului din vina caruia s-a produs accidentul. In caz de vatamare corporala a altor persoane in afara conducatorului auto raspunzator de producerea accidentului, se acorda despagubiri si pentru prejudiciile produse sotului/sotiei sau persoanelor care se afla in intretinerea proprietarului ori conducatorului vehiculului asigurat. Totodata, se acorda despagubiri si pentru bunurile din interiorul vehiculului care a produs accidentul cu conditia ca acestea sa nu fie transportate in baza unui contract existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv si daca nu apartineau celui raspunzator de producerea accidentului.

Cererea de despagubire se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inaintarii ei, asiguratorul RCA fiind obligat:
a) fie sa raspunda, formuland in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
b) fie sa notifice partii prejudiciate in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

Daca in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despagubire de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA nu a notificat partii prejudiciate respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, asiguratorul RCA este obligat la plata despagubirii.

Deschiderea procedurii privind efectuarea investigatiilor se face de catre asigurator daca exista indicii temeinice asupra producerii evenimentului, in baza unui raport de expertiza realizat de un expert autorizat, si daca acesta a notificat in scris persoana prejudiciata/asiguratul, in termen de 5 zile lucratoare de la data deschiderii dosarului de dauna si intocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intentia de a desfasura investigatii. Daca in urma cercetarilor efectuate s-a constatat faptul ca despagubirea se cuvine persoanei prejudiciate, se aplica dispozitiile art. 11 alin. (2) lit. d). Necomunicarea notificarii privind intentia de a desfasura investigatii in termenul de 5 zile decade asiguratorul RCA din acest drept, fiind obligat la plata despagubirii. Rezultatul motivat al investigatiilor se comunica partii prejudiciate in termen de 3 zile lucratoare de la finalizare.

Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in termen de 10 zile de la data acceptarii ofertei de despagubire sau de la data la care asiguratorul RCA a primit o hotarare judecatoreasca definitiva sau acordul entitatii de solutionare a litigiului cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca. 

Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termen sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea sau intarzie achitarea despagubirii, acesta este obligat la plata unor penalitati de 0,2% pe zi de intarziere calculate la nivelul sumei de despagubire cuvenita sau la diferenta de suma neachitata. Plata penalitatilor se face odata cu plata despagubirii.

In cazurile privind vatamarile corporale si daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalitatile si plata acestora sunt stabilite de catre instanta judecatoreasca.

Despagubirile se platesc de catre asiguratorul RCA persoanelor fizice sau juridice prejudiciate, in contul indicat de catre persoana prejudiciata si nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului RCA.

In situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului despagubirii, suma care nu face obiectul litigiului este platita de catre asiguratorul RCA inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negocieri, prin solutionarea alternativa a litigiilor sau de catre instanta judecatoreasca.