Legea societatilor mutuale de asigurare a fost promulgata de presedintele Iohannis, dupa ce a fost adoptata de Camera Deputatilor, forul decizional. Senatul adoptase proiectul in luna octombrie 2018.

Initiativa a apartinut Guvernului, care a considerat ca aceste societati, entitati ce vor fi infiintate in premiera in Romania, ar putea contribui la cresterea concurentei pe piata de profil, in special a asigurarilor auto obligatorii.

Legea reglementeaza cadrul legal necesar constituirii si organizarii societatilor mutuale de asigurare, inclusiv cerintele specifice privind autorizarea, functionarea, fuziunea, divizarea, modificarea formei juridice in societati de asigurare pe actiuni, dizolvarea sau lichidarea. 

Astfel, societatile mutuale de asigurare sunt entitati - persoane juridice fara scop lucrativ, cu un numar nelimitat si variabil de membri, ce au ca obiect desfasurarea activitatii de asigurare si care se finanteaza, in principal, prin contributiile membrilor. Isi dobandesc autorizatia pentru desfasurarea activitatii de asigurare, functioneaza si sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Potrivit legii, societatile mutuale desfasoara numai activitati de asigurare si operatiuni legate direct de aceasta, pentru membrii lor, pe baza principiului mutualitatii.

Spre deosebire de o societate pe actiuni a carei scop este de a crea profit si este condusa de actionarii majoritari, in cadrul unei societati mutuale, cei care se asigura pot fi si asiguratori, controland astfel activitatea societatii si redistribuindu-si excedentul, toti membrii avand drepturi egale.

Conform actului normativ, societatile mutuale sunt grupuri voluntare de persoane fizice sau juridice al caror scop este mai curand satisfacerea nevoilor membrilor decat obtinerea unei rentabilitati a investitiei, fiind gestionate conform principiilor democratice ("un membru - un vot") si, astfel, contribuind la gestionarea responsabila si sustenabila.

Noile entitati vor putea avea un numar de minim cinci membri, care vor contribui impreuna pentru a se despagubi intre ei in momentul in care unul dintre participanti sufera o dauna. In cazul in care societatea mutuala are mai putin de 5 membri pe o perioada de 12 luni consecutive, adunarea generala a membrilor sai hotaraste dizolvarea si lichidarea societatii, cu informarea in termen de 5 zile lucratoare a ASF.

Membrii fondatori al societatilor mutuale nu sunt conditionati de dobandirea calitatii  de asigurat la momentul constituirii. Acestia pot incheia contractul de asigurare ulterior obtinerii autorizatiei de functionare.

Societatile mutuale pot incheia cu membrii lor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica si contracte de asigurari de grup pentru angajatii acestora, fara ca acestia din urma sa devina membri.

Calitatea de membru al societatii mutuale inceteaza in urmatoarele patru situatii, insa contractul de asigurare poate continua sa produca efecte pana la data prevazuta in acesta:

  • prin decesul membrului persoana fizica; 
  • prin radierea din registrul comertului a membrului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica;
  • prin incetarea calitatii de asigurat al societatii mutuale sau de parte intr-un contract de asigurare incheiat cu societatea mutuala, conform prevederilor actului constitutiv;
  • in alte cazuri prevazute in actul constitutiv.  

Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot detine calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infractiuni in virtutea legii aplicabile in domeniul bancar si nebancar, pentru infractiuni de fals, frauda sau pentru infractiuni financiare, spalare de bani si finantarea terorismului, manipularea pietei de capital, utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate, divulgarea neautorizata a informatiilor privilegiate, pentru infractiuni contra patrimoniului, camata si coruptie, pentru infractiuni privind regimul fiscal ori pentru a alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa sau protectia consumatorului, cu exceptia cazului in care a intervenit reabilitarea, potrivit legii.

Conform legii, societatile mutuale solicita ASF aprobarea persoanelor care fac parte din conducere. Durata mandatului primilor administratori, primilor membri ai consiliului de supraveghere, respectiv al primilor membri ai directoratului este de 4 ani.

Totodata, ASF poate respinge avizarea modificarilor aduse actului constitutiv in cazul in care interesele membrilor in calitatea lor de asigurati sau de parti in contractele de asigurare incheiate cu societatea mutuala nu sunt protejate sau modificarile propuse ar putea conduce la nerespectarea cerin telor de solvabilitate sau privind indicatorii de prudenta  conform prevederilor legale.

Constituirea resurselor financiare

Resursele financiare ale societatilor mutuale sunt constituite din Fondul initial, Fondul de echilibrare pentru situatii nefavorabile, contributii fixe si/sau variabile, contributii suplimentare ori alte resurse prevazute in actul constitutiv. Toate contributiile membrilor sunt varsate exclusiv in numerar, neadmitandu-se contributii in natura.

Potrivit legii, Fondul initial poate fi restituit numai din excedentul anual al societatii mutuale, iar suma restituita intr-un an nu poate depasi suma alocata, in acelasi an, fondului de echilibrare pentru situa tii nefavorabile. Restituirea Fondului initial poate fi facuta doar cu aprobarea ASF, care poate respinge operatiunea daca cerintele de solvabilitate si/sau indicatorii de prudenta ale societatii mutuale nu mai sunt indepliniti sau exista posibilitatea sa se deterioreze in viitorul apropiat. 

Fondul de echilibrare pentru situatii nefavorabile va fi constituit cu scopul acoperirii oricaror pierderi rezultate din activitatea desfasurata, prin alocarea unei parti din excedentul anual realizat.

In ceea ce priveste contributiile fixe, variabile si suplimentare, actul constitutiv prevede situatiile in care societatile pot solicita membrilor sa achite aceste contributii si modul de determinare a cuantumurilor maxime ale acestora prin raportare la suma asigurata ori la limita de despagubire si/sau contributia fixa ori variabila prevazuta de contractele de asigurare.

Legea societatilor mutuale de asigurari, nr.71/2019, va intra in vigoare la trei zile dupa publicarea in Monitorul Oficial,