In acest an, autoritatile publice locale au la dispozitie doua apeluri de proiecte in cadrul Programului Operational Regional, prin intermediul carora pot achizitiona mijloace de transport public ecologice.

Pentru primul apel, POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii, cererile mai pot fi depuse pana la data de 8 martie 2019.

Obiectivul specific 4.1 se refera la „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si se adreseaza municipiilor resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Activitati eligibile in cadrul apelului sunt:
• Achizitionarea de autobuze electrice
• Achizitionarea de troleibuze,
• Achizitionarea de material rulant (tramvaie),
• Achizitia si instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice,
• Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate
pentru calatori („e-bilete” sau „eticketing”),
• Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI)

Valoarea minima eligibila pentru un proiect este de 500.000 euro, iar cea maxima,  de 48 de milioane de euro.

Bugetul apelului este de 518,823 milioane de euro, cheltuielile eligibile fiind acoperite in proportie de 98% de fondurile europene.

Cel de-al doilea apel va fi lansat in cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii.

Acest apel este destinat tuturor oraselor si municipiilor, cu exceptia celor 39 municipii resedinta de judet eligibile in cadrul apelului anterior, POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii. De asemenea, pot participa in parteneriat, si unititile administrativ-teritoriala tip  judet si tip comuna din zonele functionale ale oraselor/municipiilor eligibile, in situatia continuarii pe teritoriul acestora a unor trasee de transport public comune.

Activitatile care vor fi eligibile in cadrul acestui apel sunt:
• Achizitionarea de troleibuze
• Achizitionarea de autobuze electrice
• Achizitia si instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice
• Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru
calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”)
• Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului,
precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI)

Valoarea minima eligibila pentru un proiect este de 500.000 euro, iar cea maxima,  de 48 de milioane de euro.

Bugetul apelului este de 28,29 mil. euro, cheltuielile eligibile fiind acoperite tot in proportie de 98% de fondurile europene.